Brezhoneg Bro-Vear

An naturAr vroAn dourAr rinier

Ar rinier

rinier

['riɲər]

rivière

Plac'h, 1928, Bear (dastumet gant Tangi)

un tamm rinier vihan

[tɑ̃m 'riɲɛr 'vijən]

une petite rivière

Paotr, 1915, Bear (dastumet gant Tangi)

ar stêr

[stɛ:r]

la rivière

Paotr, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

rinieroù

[ri'ɲe:ro]

des rivières

Paotr, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

stêrioù

['stɛ:rjo]

des rivières

Paotr, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

ar rinier a deu er-maez e wele

[ə 'riɲɛr dø me̞:z i 'we:le]

la rivière déborde, sort de son lit

Paotr, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

bord ar rinieroù

[bord ri'ɲe:ro]

au bord des rivières

Paotr, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

rinier a veze lâret, rinier

['rɛ̃:vjər viʒe 'lɑ:rət 'rɛ̃:vjər]

rivière qu'on disait, rivière

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

hag alese ec'h ae an dour d'ar rinier

[a 'lese hɛ du:r də 'riɲər]

et de là l'eau allait à la rivière

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

'ba bord ar rinier tal-kichen du-se

[ba bɔrd 'riɲɛr tɑl 'kiʃən 'dye]

au bord de la rivière à côté de chez toi

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

amañ zo ur menaj 'ba Traoñ ar Wazh, hag e tremene ur rinier 'ba bord hañ

['ɑ̃mɑ̃ zo 'me:nəʒ ba trɔ'wɑ:s a dre'me:nɛ 'riɲɛr bah bɔrd ɑ̃]

ici il y a la ferme à Traoñ ar Wazh, et il passait une rivière au bord

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

ur rinier a-bep-tu zo, Ar Yeodi amañ

[ə 'riɲɛr bop'ty: zo 'jɛwdi 'ɑ̃mɑ̃]

il y a une rivière de chaque côté, Ar Yeodi ici

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

aze e oa deut er-maez ar gwele ivez, sur a-walc'h, ar rinier

['ɑɛ wa dœd me̞:z 'gwe:le ije zyr ə'wɑh ə 'riɲər]

là elle était sortie de son lit aussi, sûrement, la rivière

Paotr, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

rinieroù

rignéro

[ʁiɲeʁo]

rivières

Plac'h, 1934, Bear (dastumet gant Julien)

rinier

rigneur

[ʁiɲəʁ]

rivière

Plac'h, 1934, Bear (dastumet gant Julien)