Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h er c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Ploueg

Anvioù-lec'h e Ploueg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  (591 frazenn en holl)

Kerwe... amañ eo ar Gerwenn, Koad an Nir

[ˌkɛʁˈwe̞ - ... gɛʁˈwe̞n - ˌkwaˈniːʁ]

Kerwe... ici c'est ar Gerwenn, Koad an Nir

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)

Koad... Koad ar Sant eu... zo 'ba... 'ba machin, 'ba Ploueg zo Koad ar Sant

[ˌkwad ˌkwad ˈzɑ̃n ə - ... - ... ˈpluˑək ... ˌkwad ˈzɑ̃n]

Koad... Koad ar Sant euh... est à... à machin, à Ploueg il y a Koad ar Sant

Ploueg

Jean-Michel Rouzaod, 1952, Runan (dastumet gant Tangi)

ba... 'ba penn ar c'hardenn da vont da... da Gerc'harzh

[... gɛʁˈhɑʁs]

au... au bout du chemin pour aller à... à Kerc'harzh

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)

n'eo ket Lanlevri ?

[... lɑ̃ˈleːvɣi]

ce n'est pas Lanlevri ?

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)

ah, Kerangere ! oui le...

[a ˌkɛꝛɑ̃ˈgeːꝛe - ...]

Ploueg

Jañ Michel, 1939, Peurid (dastumet gant Tangi)

Kamarel, ya, ya, 'ba Ploueg

[kɑ̃ˈmɑˑl - ˌjɑ - ˌjɑ - bah ˈpluˑək]

Kamarel, oui, oui, à Ploueg

Ploueg

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ma dad a oa... o chom eu... 'ba ar Vilin Gamarel aze 'ma lâret dit, hag alese e oa

[mə ˈdɑˑd wa ʃ - ˌʃo̞m ə - bah ˌviˑlin gɑ̃ˈmɑːl ˌɑhe ma ˌlɑˑꝛ ˈtit – a ˈlese wa]

mon père... habitait euh... à Milin Gamarel là que je t'avais dit, et il était de là

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Run Du, se zo du-hont e-tal ar groaz

[ˌɣyˑn ˈdyˑ - ˈze zo ˈdyˑɔ̃n ˌtɑˑl ə ˈgɣwɑːs]

ar Run Du, ça c'est là-bas à côté de la croix

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

la maison-là, la ferme-là a oa war... zo war Ploueg, ar Run D... ar Run Du

[... wa waꝛ - zo waꝛ ˈpluˑək - ˌɣyˑn d - ˌɣyˑn dyˑ]

la maison-là, la ferme-là était sur... est sur Ploueg, ar Run D... ar Run Du

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gra Velen pe... Côte Jaune a vije lâret ha neuze... met Gra Velen en breton

[ˌgɣɑˑ ˈveːlən - pe ə - ... ˌviˑʒe ˈlɑˑd a ˌnœhe - mɛ ˌgɣɑˑ ˈveːlən ...]

Gra Velen ou... Côte Jaune qu'on disait et aussi... mais Gra Velen en breton

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, e-krec'h eo Gra Velen, met 'oa ket eu... Gra Velen Vihan e krec'h pe n'onn ket petra ?

[ˌjɑ - ˈkweɣ he̞ ˌgɣɑˑ ˈveːlən - mɛ ˌwɑ kəd ə - ˌgɣɑˑ ˈveːlən ˈviən ˌkweɣ pe ˌnɔ̃ kə ˈpɣɑˑ]

oui, en haut c'est Gra Velen, mais il n'y avait pas euh... Gra Velen Vihan en haut ou je ne sais quoi ?

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

pelloc'h evit du-mañ aze, pelloc'h evit lec'h e oan-me emañ ar menaj-se, Kerforest

[ˈpœlɔɣ wid ˈdymɑ̃ ˌɑhe - ˈpœlɔɣ wi ˌle̞ɣ wɑ̃nˈme ban ˈtɾɔw ˌɑhe̞ - mɑ̃ ˈmeːnaʃ se - kɛꝛfoˈꝛɛst]

plus loin que chez moi là, plus loin que là où j'étais il y a cette ferme-là, Kerforest

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya eu... Kerc'horvou

[ˌjɑ ə - kɛꝛˈhɔꝛvo]

oui euh... Kerc'horvou

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Kerangere ! Kerangere, Kerangere a vije lâret, ya Kerangere

[a ˌjɑ - kɛꝛnˈgeːɾe - kɛꝛɑ̃ˈgeːɾe - kɛꝛnˈgeːɾe ˌviˑʒe ˈlɑˑt – ja kɛꝛnˈgeːɾe]

ah oui ! Kerangere ! Kerangere, Kerangere qu'on disait, oui Kerangere

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Lec'h ar Mouer, Lec'h ar Mouer, la ferme

[a ˌle̞ɣ ˈmwɛːꝛ - ˌle̞ɣ ˈmwɛːꝛ ...]

et Lec'h ar Mouer, Lec'h ar Mouer, la ferme

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Iliz Kaer

[ˌniˑlis ˈkɛːꝛ]

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, ya ! pelec'h emañ ar Gervailh... ? amañ eu... e-kichen al linenn, ya, emañ ar Gervailhant

[a ˌjɑ - ˈple̞ɣ mɑ̃ gɛꝛˈvɑj - ˈɑ̃mɑ̃ ə - ˈkyʃən ˈliːnən - ˌjɑ - mɑ̃ gɛꝛˈvɑjɑ̃n]

ah, oui ! où est ar Gervailh... ? ici euh... à côté de la ligne, oui, se trouve ar Gervailhant

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, ar Ger Uhel

[ˌjɑ - gɛˈꝛyˑəl]

oui, ar Ger Uhel

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lannoejou 'meus klevet komz, met eñ 'oaran ket pelec'h emañ

[lɑ̃nˈweːʒo møs ˈklɛwə ˈkɔ̃ms - mɛ waˌꝛɑ̃ kə ˈple̞ɣ mɑ̃]

Lannoejou j'en ai entendu parler, mais ça je ne sais pas où c'est

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ba... 'ba Rumin, pa vezer o tiskenn Rumin aze e oa l'abbé Le Berre

[ba ba ɣyˈmiːn - pe vɛꝛ ˈtiske̞n ɣyˈmiːn ˌɑhe̞ wa ...]

à... à Rumin, quand on descend Rumin là il y avait l'abbé Le Berre

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, marteze ya, Kervodlezan, un dra bennak evel-se

[ˌjɑ - maˈtehe ˌjɑ - ˌkɛꝛvoˈleˑən - ˌndɾɑ ˈmnɑˑg ˌvəˌse]

oui, peut-être oui, Kervodlezan, quelque chose comme ça

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

me a glev anezhe o lâret Kerbodlezan, pe Kervodlezan marteze ya, Kervodlezan, un dra bennak evel-se ya

[ˌme ˈglɛw ne̞ ˌlɑˑꝛ kɛꝛboˈleˑən - pe ˌkɛꝛvoˈleˑən maˈtehe ˌjɑ - ˌkɛꝛvoˈleˑən - ən ˌdɣɑ ˈmnɑˑg vəˌse ɛ̃]

moi je les entends dire Kerbodlezan, ou Kervodlezan peut-être oui, Kervodlezan, quelque chose comme ça oui

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hemañ, an ti... an ti a welez aze zo e Kinkiziou

[ˈhemɑ̃ - ɑ̃n ˈtiˑ - ˈtiˑ ˌwe̞ˑlez ˌɑhe zo kɛ̃ˈkiːzju]

celle-ci, la maison... la maison que tu vois là est à Kinkiziou

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, ya ! ma... ah, geo ! Kenkizou, ya, Kenkizou ! ya, Kenkizou ya

[a ˌjɑ - ma - a ˈge̞ˑ ja - kɛ̃ˈkiːzu - ˌjɑ kɛ̃ˈkiːzu - ˌjɑ kɛ̃ŋˈkiːzu ja - ˈze he̞]

ah, oui ! san... ah, si ! Kenkizou, oui, Kenkizou ! oui, Kenkizou oui

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Kenkizou a vije lâret, Kenkizou

[ˌjɑ - kɛ̃ŋˈkiːzu ˌviˑʒe ˈlɑˑt - kɛ̃ŋˈkiːzu]

oui, Kenkizou qu'on disait, Kenkizou

Ploueg

Jan Belonkl, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  (591 frazenn en holl)