Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec’h e Planiel

Anvioù-lec’h e Planiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  (491 frazenn en holl)

pour arriver à ar Voseg, c'est plus haut, plus haut un petit peu, oui, ar Voseg

[... ˈvosək - ... - ... - ... - ˈvosək]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ah oui ! ar Vaeneg ya !

[... - ˈve̞ˑnɛk - ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

an Traou Meur ivez, an Traou Meur ivez, ya !

[tɣɔw ˈmœˑɹ ... - tɣɔw ˈmœˑɹ ... - ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ya, ya ! Kernabad ivez ya

[ja ja - ke̞ꝛˈnɑˑbad ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kernabad

[ke̞ꝛˈnɑˑbat]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

betek Boloi kwa ! hag eu...

[... boˈloˑi ... - ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Ru, ar Ru, ya, aze e oa... daou pe dri di kwa, daou venaj ar Ru bepred

[ˈɹyˑ - ˈɹyˑ - ja - ... - ... - ... ˈɹyˑ ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Boloi ya, Boloi ya, Boloi ! Boloi kwa ! oui

[boˈloˑi ja - boˈloˑi ja - boˈloˑi - boˈloˑi kwa - ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Koad Boloi

[kwad boˈloˑi]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Lann Boloi ya, Lein Boloi kwa ! rak-kar aze a oa... ur bostro kwa ! ya, Lein Boloi ya

[ˌlɑ̃n boloˈi ja - ˌlɛɲ boloˈi kwa - ... - ... - ... - ja - ˌlɛɲ boloˈi ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Porzh an Abad oui, oui, oui ! Porzh an Abad ya

[pɔɹz ˈnɑˑbat - ... - ... - ... - pɔɹz ˈnɑˑbad ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Porzh an Abad, ya ! ya !

[pɔɹz ˈnɑˑbat - ja ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Bailhou kwa ! ya

[baˈju ... - ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

met eu... 'meus ket bet gwelet... penaos e vije... penaos e vije skrivet kwa ! ar Bailhou kwa ! ya, ar Bailhou ya ! ya, e oa er penn pellañ kwa !

[... - ... - ... - ə ˈbaju kwa - ja - ˈbaju ja - ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Treanton ya, Treanton ya

[tɣeˈɑ̃ntɔ̃n ja - tɣeˈɑ̃ntɔ̃n ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Gozh Arc'hant, ar Gozh Arc'hant, oui, je sais qui habitait

[go̞z ˈɑɹhɑ̃n - go̞z ˈɑɹhɑ̃n - ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

la route qui allait pour rejoindre ar Gozh Arc'hant

[... go̞z ˈɑɹhɑ̃n]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Piladenn, ben oui ! ar Piladenn oui, oui, ar Piladenn, non

[piˈlɑˑdən - ... - piˈlɑˑdən ... - ... - piˈlɑˑdən - ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

eñ zo o chom 'ba ar Piladenn

[... piˈlɑˑdən]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Porzh al Lec'h, oui, oui ! Porzh al Lec'h, oui, oui !

[pɔɹz ˈle̞x - ... - pɔɹz ˈle̞x - ... ]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ya, Porzh al Lec'h Bihan ha... oui ! oui parce que... ur menaj a oa, hag eu... daou di a-raok e vije graet... Porzh al Lec'h, e oa an trivet

[pɔɹ le̞χ ˈbiˑən a - ... - ... - ... - ... - ... pɔɹ ˈle̞χ ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ya, met ar Gernevez zo... izeloc'h

[ja - ... gɛɹˈnewe ... - ...]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Pasaj

[ˈpɑsaʃ]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

Koad Milin ivez, ya

[kwad ˈmiˑlin ... - ja]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Sal

[ˈzɑˑl]

Planiel
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Mari Gwilhou, 1932, Landreger (EHPAD) (dastumet gant Tangi 00/0000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  (491 frazenn en holl)